Menu

KTO JE EMEDI?

Spoločnosť zameraná na produkciu a distribúciu audiovizuálnych diel

Naše služby

KRÁTKE FILMY

Diela s metrážou do 30 minút

CELOVEČERNÉ FILMY

Diela s metrážou nad 60 minút

VIDEOKLIPY

Vizuálne spracovanie hudobného diela

Zakladatelia EMEDI

Miriam Fulmeková

scenár a réžia

Lukáš Vízner

námet, scenár a réžia

Ester Víznerová

produkcia a distribúcia

Vízia

Osloviť široké publikum odvážnymi a inšpiratívnymi témami a stať sa tak silou poháňajúcou zmenu v spoločnosti.

Misia

Tvorba audiovizuálneho umenia, ktoré prináša nový pohľad na reálne problémy sveta, hovorí o kontroverzných témach, dáva priestor nevypočutým príbehom, podnecuje diskusiu a sebavyjadrenie každého jednotlivca a pomáha ľuďom tráviť voľný čas zmysluplnými myšlienkami.

Hodnoty

Úprimnosť, tvorivosť a odvaha

Snaha priniesť diverzitu a rozmanitosť

Rozprúdiť diskusiu

Nič nie je príliš tabu

Podnietiť vzájomné porozumenie

História

V EMEDI productions veríme v slobodu prejavu, umelecké oslobodenie a progresívny prístup. Ako celkom nová produkčná spoločnosť, ktorú sme založili v marci roku 2020, sa stále vyvíjame a objavujeme možnosti, ktoré nám prinášajú slobodu a radosť. Tvoríme filmy, ktoré oslovia široké publikum a obsahujú dôležité témy. Provokatívne, osviežujúce a inkluzívne.